Breu historic

La “Unió hotelera de les Valls d’Andorra” fou creada el 31 de maig de 1961, de la mà d’un grup de 42 empresaris de l’hoteleria, amb l’objectiu de potenciar l’hoteleria i el turisme del país, i poder representar i defensar els interessos del sector davant les demés institucions del país.

L’article 5 dels estatuts estableix que la finalitat i objectiu d’aquesta entitat “són fomentar i millorar el desenvolupament de la indústria hotelera donant suport a totes les iniciatives i projectes que puguin contribuir a aquesta tasca. Tanmateix, cal vetllar pels interessos comuns de les empreses hoteleres en general”.

Els components de la primera junta: Pere CANTURRI TOMÀS (President), Jaume BONELL (Vicepresident), Amadeu CODINA (Secretari), Josep DESCARREGA, Antoni i Miquel CERQUEDA, Adolf VILANOVA, Raül ROSSELL i Antoni SASPLUGUAS. Aquesta junta va tenir una durada excepcional de 20 anys. Els Presidents successius de la Unió hotelera durant aquest 50 anys han estat : : Pere Canturri, Lluis Muñoz (17 anys), Albert Montané, Antoni Cornella, Adolf Vilanova, Marc Aleix, Carles Flinch, Xavier Palau, i l’actual President Alex Armengol.

Durant aquest anys , la UHA ha estat un des principals exponents de la promoció turística del país participant activament a les fires de turisme internacionals, organitzant actes promocionals com les Jornades de Cuina Andorrana de tardor i altres, i transmeten en tot moment a les institucions públiques, les necessitats, opinions i inquietuds dels empresaris.
Tanmateix, la UHA ha contribuït a fomentar el coneixements professionals i ha donat un important suport tècnic i d’assessorament en l’àmbit dels recursos humans, jurídic i comercial. Cal destacar la borsa de treball, la gestió de nòmines, l’assistència jurídica, les gestions amb Immigració, la classificació hotelera, etc..
Per altra part, la UHA ha desenvolupat una vida social intensa. En aquest sentit, ha estat un òrgan fonamental per enfortir les relacions personals entres els empresaris del sector, crear un esperit d’unió i d’amistat, vitals pel desenvolupament del sector.

L’any 2005, la conjuntura turística complexa va propiciar que un grup important de socis de la UHA considerés oportú crear una nova associació amb una visió i un projecte ambiciós. Va néixer l’Associació d’Hotelers d’Andorra, ADHA. Els presidents successius d’aquest associació han estat: Conxita Armengol, Jordi Daban, Daniel Aristot i Carles Calvo. L’ADHA ha tingut una activitat molt intensa, amb projectes i accions destacades en el sentit de millorar el professionalisme del sector i la seva promoció. Cal destacar les seves constants propostes de millora a les entitat púbiques, en l’àmbit d’immigració, de relacions laboral, promoció, creació i coordinació de productes turístics com el Seven Peacks, i la producció d’informacions bàsiques pel sector com les estadístiques d’ocupació Hotelera.

L’ADHA i la UHA tenen la mateixa raó de ser i els mateixos objectius finals i, fent el balanç de sis anys de treball en paral•lel, les dues associacions han apropat les seves posicions per fusionar aquest mes de gener del 2011. Aquest fusió permet reforçar la representativitat de l’associació resultant, optimitzar els recursos i les despeses i unir tots els empresaris a l’entorn d’un mateix ens i projecte.

La fusió s’ha produït integrant els associats de l’ADHA a la UHA que compta en l’actualitat amb 200 associats del sector de l’hoteleria ( hotels, restaurants, bars, càmpings , etc ).
La Junta de la UHA s’ha marcat un pla d’accions ambiciós dins el límit dels recursos disponibles, amb l’objectiu d’aprofitar aquesta fusió per donar una nou impuls a l’associació i aportar valor als associats.