Carta de serveis

La UHA va ser creada el 31 de maig del 1961 i celebra el seu 50e aniversari amb el mateix objectiu de defensar els interessos dels seus associats i dinamitzar el sector turístic del Principat.
L’actual Junta de la UHA s’ha marcat uns objectius, basats en la participació activa de tots els associats, aportant les seves idees i treball, per a contribuir de forma decidida a desenvolupar projectes que aporten valor als associats i, milloren i potencien el nostre destí  turístic.
 El pla d’accions pel 2011 està centrat en oferir més serveis als associats i alhora, millorar els serveis ja existents.

Forta de la seva representativitat, la UHA és un interlocutor privilegiat i respectat per defensar els interessos dels seus associats i del sector turístic en general, que representa un pilar essencial de l’economia del nostre país.
Amb el suport del màxim nombre d’associats, aquest rol de la UHA podrà ser encara major. 

Els principals serveis que s’ofereixen enguany es relacionen a continuació. 

ATENCIÓ A L’ASSOCIAT:

La UHA disposa d’un local situat a l’antic carrer Major núm 18.
El secretariat tècnic pot atendre qualsevol consulta o problema d’un associat per email, telèfon o personant-se a l’oficina en horaris normals de despatx. 

COMUNICACIÓ D’INFORMACIONS D’INTERÈS:

La UHA comunica per email als seus associats, tots els temes d’interès relacionats amb el sector.
La informació transmesa és variada: conferencies, actes públics, formacions, accions de promoció, notificacions de noves lleis o reglaments, novetats tecnològiques, accions de govern, etc.. 

ASSESORAMENT JURÍDIC:

la UHA ofereix un servei jurídic a disposició de l’associat que desitgi assessorament sobre qualsevol problema o dubte professional.
Aquest servei es pot tramitar per email, telèfon  o personant-se a la consulta de l’advocat en cas de necessitat. 

BORSA DE TREBALL:

La UHA disposa de varies vies per captar professionals en recerca de treball i per altra part, recull també les necessitats en personal dels associats. L’objectiu de la borsa de treball és de facilitar la relació entre l’empresari i el treballador amb la finalitat d’aconseguir satisfer les necessitats en recursos humans dels associats. 

PORTAL DE RESERVES HOTELERES:

La UHA posa a la disposició dels associats un portal de reserves hoteleres per poder anunciar i comercialitzar els seus establiments. El portal ha de configurar l’oferta d’allotjaments d’Andorra més complerta.
El portal s’ha de posicionar progressivament a Internet per aconseguir esdevenir un portal de referència pel destí Andorra. 

ADHESIÓ A LA CONFEDERACIÓ EMPRESSARIAL ANDORRRANA ( CEA ):

Tots els associats de la UHA fan part de la CEA, i poden gaudir de tots els serveis que ofereix aquesta entitat que defensa professionalment els interessos patronals.
La UHA participa activament a la CEA, donada la importància del sector en el teixit empresarial del país.
La CEA està assumit un rol essencial en la defensa dels interessos patronals, en totes les negociacions sobre les futures lleis laborals i fiscals. També, desenvolupa activitats de foment del coneixement i relacions internacionals i nacionals d’interès pel nostre sector. 

RELACIONS AMB LES INSTITUCIONS PÚBLIQUES (ANDORRA TURISME I EL MINISTERI DE TURISME, COMUNS, CCIS, ETC):

L’associació representa el sector en les diferents Taules de Turisme que debaten els temes turístics, de promoció, màrqueting , creació i millora de productes i altres.
Donada la seva representativitat, l’associació és un interlocutor respectat i escoltat per les entitats públiques, en quan expressa i fa valer l’opinió dels seus associats en tot en que els afecta. 

ESTADÍSTICA D’OCUPACIÓ HOTELERA:

La UHA continua el recull d’estadístiques d’ocupació hotelera que ha iniciat realitzat l’ADHA aquest darrers quatre anys. Aquest recull és la única informació objectiva disponible de l’ocupació hotelera. Aquesta informació està disponible pels associats. 

FORMACIÓ I FOMENT DEL CONEIXEMENT:

L’associació ofereix als associats un programa anual de formacions, destinades als empresaris i a tots els treballadors amb l’objectiu de contribuir a la professionalització del sector.
Per altra part, s’organitzen sessions d’informació, conferències i xerrades per difondre el coneixement en tots els temes d’interès per l’hoteleria. 

PROMOCIÓ DEL SECTOR:

L’associació organitzarà enguany les 14enes Jornades Gastronòmiques de Tardor amb l’objectiu de contribuir a promocionar la restauració andorrana, dins i fora del país.
En la mateixa línia, es treballa en la promoció del sector, i en el recolzament d’esdeveniments que permetin incrementar l’ocupació hotelera. 

DEBATS ESTARTÈGICS SOBRE EL FUTUR DEL SECTOR:

L’ associat disposa d’un entorn organitzat per a poder expressar les idees i opinions dels professionals del sector i debatre plegats sobre les millors estratègies pel futur.
La UHA canalitzarà els resultats dels debats per defensar les estratègies resultants on s’escaigui i influir de forma activa en la política turística del país.
Exemples de temes a debatre: com destaciaonalitzar? Estratègia de promoció? Model de participació a fires? Estratègia de preus del destí? Classificació hotelera i qualitat del servei?  Prospecció de nous mercats? , etc….  

SERVEI DE NÒMINES:

La UHA ofereix als associats que ho desitgin, per un cost molt competitiu,  un servei d’administració extern per gestionar mensualment l’edició de les nòmines dels treballadors i altres tràmits de recursos humans com les declaracions a la CASS, els moviments d’altes i baixes, etc.

Descarrega el dossier d’adhesió a la UHA en PDF