Missió/Objectius

1- MISSIÓ

Satisfer les expectatives dels seus afiliats, contribuint al desenvolupament del sector.
Representar i defensar els interessos de tot el sector, l’economia del país i el benestar d’Andorra.

2- VISIÓ

Contribuir al desenvolupament i a la professionalització de tot el sector.
Establir un diàleg permanent amb els afiliats per recollir les seves inquietuds i propostes.
Assegurar-se que l’afiliat percebi el valor que genera l’associació pel sector i per ell en particular.
Sensibilitzar la societat Andorrana de la importancia del Turisme per el país.

3- EIXOS ESTRATÈGICS DEL PROGRAMA

1. Gestió professionalitzada
2. Comunicació dinàmica bidireccional
3. Representació i defensa dels interessos del sector
4. Projectes i serveis útils per l’afiliat