Convenis UHA

ACORDS DE COL·LABORACIÓ i CONVENIS

CENTRO SUPERIOR DE HOSTELERÍA MEDITERRÁNEO:

La UHA i el Centro Superior de Hostelería Mediterráneo, han signat el dia 23 de setembre del 2015, un conveni per la millora i competitivitat de les empreses turísitiques andorranes.

DOCUMENT CONVENI:

c-1

c-2

 

 

 

 

 

 

 

 

c-3

LAURA & MIRO

La Unió Hotelera d’Andorra desitja signar convenis de col.laboració amb diferents empreses especialitzades proveïdores de bens i serveis als seus associats. En aquest sentit, un dels objectius principals a potenciar, és el de millorar la comercialització, la rendibilitat i la modernització tecnològica dels hotels de l’Associació.

La consultora turística laura&miro ha arribat a un acord de col.laboració amb la Unió Hotelera d’Andorra. Mitjançant el qual, laura&miro aplicarà un descompte del 25% sobre el valor dels honoraris i inversions que els seus associats decideixin realitzar en els serveis que més avall es detallen.

Per accedir a aquest descompte serà imprescindible ser membre de ple dret de la Unió Hotelera d’Andorra.

Document acord de col·laboració:

Acord UHA-LauraMiro_2