Estadístiques d’ocupació hotelera

Des de la UHA volem obtenir informació completa i fiable sobre el sector hoteler al Principat. Aquestes dades esdevindran un referent a l’exterior i al mateix temps seran les nostres credencials.

A més, ens permetran seguir l’evolució del sector, i la seva anàlisi ens servirà com a eina per continuar treballant en la seva millora.

Esperem que aquestes dades siguin de la vostra utilitat: