Legislació

En aquesta secció podreu trobar per la vostra consulta la legislació més important que afecta el sector de l’hoteleria i del turisme, així com les propostes de llei a debat al parlament en aquests moments.

Lleis i reglaments de turisme:

ALLOTJAMENTS TURÍSTICS


– Llei general dels allotjaments turístics del 30/06/1998

 Reglament regulador de les reclamacions en matèria d’allotjaments turístics

– Llei 8/2012, del 17 de maig, de modificació de la Llei general de l’allotjament turístic del 30 de juny del 2012

– Decret del 6-03-2013 pel qual s’aprova el Reglament del registre d’ocupació d’allotjaments turístics (ROAT)

 Decret del 17-04-2013 pel qual s’aprova el Reglament d’aplicació de la Llei 8/2012 del 17 de maig, de modificació de la Llei general de l’allotjament turístic del 30 de juny del 1998 per a la classificació dels allotjaments rurals i per a la utilització del segell oficial de control i garantia “Placa de classificació casa/borda rural d’Andorra”


APARTAMENTS MOBLATS PER A VACANCES


– 
Llei 26/2008, del 20 de novembre, de regulació dels apartaments moblats per a vacances i de les empreses que els exploten 

– Reglament de funcionament del Registre d’EEAM i d’apartaments moblats per a vacances

 Reglament regulador de la classificació dels apartaments moblats per a vacances

– Reglament de protecció i informació del consumidor i usuari dels apartaments moblats per a vacances


APARTAMENTS MOBLATS PER A VACANCES

Hotels

 Annex I: Categories
 Annex II: Qualitat
 Annex III: Segells Especials

 Aparthotels

 Annex I: Categories
 Annex II: Qualitat
 Annex III: Segells Especials

Hostals i Residencies

 Annex I: Categories
 Annex II: Qualitat
 Annex III: Segells Especials

Pensions

 Annex I: Categories
 Annex II: Qualitat
 Annex III: Segells Especials

Càmpings

 Annex I: Categories
 Annex II: Qualitat
Annex III: Segells Especials

Bungalous

 Annex I: Categories
 Annex II: Qualitat
 Annex III: Segells Especials

 Albergs

 Annex I: Categories
 Annex II: Qualitat
 Annex III: Segells Especials

 Apartaments

 Annex I: Categories
 Annex II: Qualitat
 Annex III: Segells Especials

 Casa de Colònies

 Annex I: Categories
 Annex II: Qualitat
 Annex III: Segells Especials

 Refugis

 Annex I: Categories
 Annex II: Qualitat
 Annex III: Segells Especials

Xalets

 Annex I: Categories
 Annex II: Qualitat
 Annex III: Segells Especials

Allotjaments Rurals

 Annex II: Categories – Casa rural / borda rural habitacions 
 Annex II: Categories – Casa rural / borda rural sencera / apartaments 
 Annex III: Segells Especials – Casa rural / borda rural

Apartaments moblats per a vacances

 Annex I: Categories
 Annex II: Segells Especials

ALTRES LLEIS I REGLAMENTS

Legislació laboral

CONDICIONS GENERALS DE TREBALL

– Reglament regulador de la concessió i la utilització del distintiu “Igualtat efectiva i conciliació de la vida laboral i la familiar a l’empresa”, de 24 de novembre de 2010 (BOPA núm. 67, any 22, de 1/12/10)

Reglament regulador del contracte en pràctiques formatives, de 23 de setembre de 2009 (BOPA núm. 69, any 21, de 30/09/09)


Reglament regulador dels tràmits administratius de registre, dipòsit i publicitat dels resultats del procés d’elecció dels delegats de personal. (BOPA núm. 69, any 21, de 30/09/09)

– Llei 35/2008, del 18 de desembre, del codi de relacions laborals (BOPA núm. 4, any 21, del 21/01/09)

– Llei 33/2008, del 18 de desembre, qualificada de llibertat sindical (BOPA núm. 4, any 21 de 21/01/09)


SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL

 Reglament que regula els servies de salut laboral (BOPA núm. 57, any 24, de 21/11/12)

 Reglament regulador de les disposicions mínimes de seguretat i de salut en la utilització dels equips de treball, de 3 d’octubre de 2012 (BOPA núm. 50, any 24, de 10/10/12)

– Reglament regulador de les disposicions mínimes de seguretat i de salut per a la utilització d’equips de protecció individual, de 3 d’octubre de 2012 (BOPA núm. 50, any 24, de 10/10/12)

– Reglament regulador de les disposicions mínimes en matèria de senyalització de seguretat i de salut en el treball, de 3 d’octubre de 2012 (BOPA núm. 50, any 24, de 10/10/12)

– Reglament de seguretat i de protecció de la salut en les obres de construcció, de 1 de desembre de 2010 (BOPA núm. 69, any 22, de 9/12/10)

– Modificació del Reglament regulador del contingut dels programes de formació per desenvolupar activitats preventives en matèria de seguretat i salut en el treball, de 21 de juliol de 2010 (BOPA núm. 42, any 22, de 28/07/10)

– Reglament regulador del contingut dels programes de formació per desenvolupar activitats preventives en matèria de seguretat i salut en el treball, de 17 de febrer de 2010 (BOPA núm. 10, any 22, de 24/02/10)

– Llei 34/2008, del 18 de desembre, de la seguretat i la salut en el treball (BOPA núm. 4, any 21, del 21/01/09)

Projectes de llei i reglaments a debat :